هواساز
هواساز چیست؟

هواساز چیست؟

هواساز چه اجزایی دارد؟ هواساز چند نوع دارد؟
۱۳۹۹/۰۶/۰۵

 

هواساز چیست؟

هواساز یک دستگاه است که جهت آماده کردن و برطرف کردن هوایی که فضا به آن احتیاج داریم به کار می رود.جهت آماده کردن هوا و یا گزینه هایی مانند سرمایش و یا گرمایش، رطوبت زنی و تصفیه هوا بکار می رود.جهت سرمایش یا گرمایش هوا از کویل های سرد و گرم،برای رطوبت زنی دستگاه رطوبت زن و تصفیه هوا از فیلترهای مختلف با کاربردهای متفاوت استفاده می شود.
 

هوا ساز چه اجزایی دارد؟

1- باکس هواساز:

در داخل باکس هواساز، دمنده، فیلترها، کویلهای سرمایش و گرمایش و رطوبت زن قرار داده می شود، و دارای چندین ورودی و خروجی می باشد که این وردودی و خروجی ها جهت تامین هوا به کار می رود. محل نصب باکس روی فونداسیون است. توسط کانال بخش های ورودی و خروجی را به بخش های دیگر وصل میکنیم.
 

2- دمنده:

 
برای دریافت و مکش هوای تازه و یا هوای برگتشی در فضاها بکار می رود.
 

3- فیلترها:

 
فیلترها جهت تصفیه هوا به کار می روند:
 

انواع فیلتر :

 فیلتر فلزی:
 
فیلتر فلزی قابل شست و شو بوده و حتی ذرات 1 تا میلی متری در هوا را نیز فیلتر می کند. 
 
فیلتر کیسه ای :
 
این نوع فیلتر، معلق در محفظه قرار داده می شوند و زمانی که هوا از آنها عبور میکند، فرآیند فیلتراسیون انجام شده و هوا تمیز می شود.
 
 فیلترهای هپا :
 
این نوع فیلتر می تواند ذرات تا 0.3 میکرون را جذب کند و به علت همین قابلیت بیشتر در اتاق تمیز، اتاق جراحی و در کل صنایع حساس بکار می روند. 

4- کویل های سرمایش وگرمایش :

 
اگر آب سرد و یا گرم وارد آنها شود، جریان هوا گرم یا سرد میشود به فضای بیرون هدایت می گردد. 

5- رطوبت زن : 

 
اگر آب بوسیله نازل پاشش شده و در جریان هوا و یا عبور جریان خشک هوا از روی مخزن آب، باعث می شود رطوبت افزایش پیدا کند.
 

6- تجهیزات کنترلی:

 
تجهیزاتی هستند که برای کنترل عملکرد هواساز استفاده می شوند که از آن جمله می توان به  دماسنج ها ، رطوبت سنج ها ،شیرهای کنترلی و... اشاره کرد.
 

7- محفظه اختلاط هوا: 

 
در هواساز معمولا، حدود %80 هوای داخل فضاها بوسیله کانال به هواساز برگشت داده میشود، در محفظه اختلاط با هوای تازه مخلوط میشود و مجدد بکار می رود. 

چند نوع هواساز داریم ؟

 
هواسازها از لحاظ مکش دو نوع هستند:
 
1.هواساز برگشتی       2.هواساز با هوای تازه کامل
 
از لحاظ  دمش نیز دو نوع  هستند:
 
1. یک منطقه ای           2. چند منطقه ای
 
3.روبه روزن               4.بالا زن 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی:هواساز،خرید هواساز،فروش هواساز،قیمت هواساز، سفارش هواساز، طراحی هواساز، تولیدکننده هواساز، تولید کنندگان هواساز