سردخانه
سردخانه صنعتی

سردخانه صنعتی

سردخانه چیست؟
۱۳۹۶/۱۰/۲۸

در سردخانه بالای صفر درجه برای نگهداری کوتاه مدت محصول تا دمایی بالاتر از نقطه اتجمادش سرد و نگهداری میشود.
 
سردخانه های کوتاه مدت معمولا با وارد نمودن تدریجی محصول و تعویض سریع آن همراه است و بر اساس نوع محصول زمان نگهداری، از یکی دو روز تا یک هفته یا بیشتر تغییر میکند ولی به ندرت از ۱۵ روز تجاوز میکند.
 
ساخت سردخانه نگهداری بلند مدت در انباره های تجاری (سردخانه های عمومی) انجام میشود. در این مورد نیز زمان نگهداری محصول به نوع و شرایط ورودی محصول بستگی دارد.
 
محصولات قابل نگهداری در سردخانه بالای صفر شامل:
 
سبزیجات – میوه – صیفی جات – مواد لبنی – گل و گیاه – دارو و … میباشد.
 
ساخت سردخانه زیر صفر
سردخانه زیر صفر را سردخانه انجماد مینامند.
 
در سردخانه زیر صفر، محصول منجمد و در دمای ما بین ۱۲- تا ۲۳- درجه سانتیگراد نگهداری میشود (سردخانه زیر صفر با دمای ۱۸ بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد)
 
محصولات قابل نگهداری در سردخانه زیر صفر شامل:
 
گوشت منجمد – مرغ منجمد – ماهی منجمد – سبزیجات منجمد – صیفی جات منجمد و … میباشد.
 
 
ساخت پیش سردکن
پیش سردکن فضایی است که محصول در دمایی بالاتر (معمولا دمای محیط یا کشتارگاه) وارد آن میشود و بایستی با سرعت هرچه بیشتر تا دمای نگهداری سرد شود.
 
محصول پس از رسیدن به آن دما از آنجا خارج و برای نگهداری در سردخانه در سالن نگهداری قرار میگیرد.
 
جابجا کردن محصول در طول زمان سردکن، تأثیر شدیدی در کیفیت نهایی و عمر محصول دارد.
 
 
ساخت سردخانه دو مداره
سردخانه دو مداره ، سردخانه ایست که قابلیت عملکرد هر دو حالت سردخانه زیر صفر و سردخانه بالای صفر را داراست.
 
در سردخانه دومداره باید توجه داشت بایستی پس از تخلیه سردخانه (بالای صفر یا زیر صفر) در یکی از این حالات و تغییر به حالت دیگر (بالای صفر یا زیر صفر) اتاق سردخانه را با مواد نانو ضدعفونی و شستشو کرد که پس از بارگیری مجدد باعث بو گرفتن محصول جدید نشود.
 
 
 
 
 
 
 

 

کلمات کلیدی :سردخانه،سردخانه صنعتی،خرید سردخانه صنعتی،خرید سردخانه،ساخت پیش سردکن،پیش سردکن،سردخانه زیر صفر،سردکننده مواد غذایی،خرید سردکننده مواد غذایی