چیلر تراکمی
مزایای چیلر تراکمی نسب به چیلرجذبی

مزایای چیلر تراکمی نسب به چیلرجذبی

آشنایی با برتری های چیلرهای تراکمی
۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مزایای چیلر تراکمی نسبت به چیلر جذبی
 
چیلرهای تراکمی به علت استفاده از مبرد و همینطور داشتن کمپرسور در ظرفیت های یکسان از چیلرهای جذبی کم حجم تر بوده وفضای کمتری در بر میگیرند. در واقع از لحاظ وزنی و حجمی چیلر تراکمی آب خنک نسبت به چیلر جذبی فضای کمتری در موتورخانه اشغال می کند و از لحاظ حجمی و وزنی حدود نصف چیلر مشابه جذبی وزن و حجم دارند.
چیلرهای تراکمی مصرف انرژی اولیه کمتری نسبت به چیلرهای جذبی دارند
ضریب عملکرد (COP) چیلرهای تراکمی نسبت به  چیلرهای جذبی مشابه بالاتر است 
مصرف آب چیلرهای تراکمی نسبت به چیلرهای جذبی کمتر است
 
در مناطق گرم و مرطوب امکان استفاده بهینه از سیستم‌های جذبی خصوصا در ظرفیت‌های زیاد  وجود ندارد ولی  در همین مناطق می­توان از چیلرهای تراکمی استفاده نمود.
اثرات به مراتب کمتر زیست محیطی نسبت چیلر جذبی.
ظرفیت پائین تر برجهای خنک کن و سیستم پمپاژ به برجها
پیک زدایی مصرف برق در ساعات اوج بار (ساعات 19 الی 23) با استفاده از سامانه کنترلر سرمایش تراکمی
 
به طور کلی مقایسه بین این  چیلرهای ، تنها در صورتی قابل انجام است که امکان انتخاب انواع چیلر وجود داشته باشد، در غیر اینصورت مقایسه و نتیجه گیری در مورد نوع خاصی درست نیست.
گزینه هایی مانند: شرایط آب و هوایی، قیمت دستگاه،  قیمت انرژی، هزینه نگهداری، عمر مفید تجهیزات، ابعاد دستگاه، تجهیزات پیرامونی، هزینه نصب، هزینه بیمه و مالیات دستگاه، هزینه انرژی مصرفی و … از دلایل  محدود کننده امکان استفاده از انواع چیلرها است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی:چیلر،چیلرتراکمی،چیلر با کندانسورهوا،چیلر خنک کننده،ساخت چیلر،فروش چیلر،تفاوت چیلر جذبی و تراکمی،مزایای چیلر تراکمی،خرید چیلر،خرید چیلر تراکمی