روف تاپ
روف تاپ چیست؟

روف تاپ چیست؟

آشنایی با روف تاپ پکیج
۱۳۹۷/۰۵/۰۱

روفتاپ پکیج  در واقع با ترکیب یک هوا ساز و یک چیلر ساخته میشوند که در محیط آن سرمایش و گرمایش و در بعضی موارد آبگرم موردنیاز مصرف یک ساختمان تامین میشود.  در سیستم های هواساز یک دمنده بهمراه کویل های آبگرم و آب سرد مورد استفاده قرار می گیرند درصورتی که روفتاپ پکیج ها آبگرم و آبسرد مورد استفاده در کویل های هواساز را بصورت همزمان و یکپارچه با سیستم هواساز تامین می کنند و شما در سیستم های روفتاپ پکیج نیازی به سیستم دیگری ندارید. دستگاه روفتاپ پکیج میتواند هوای خود را از دستگاه ایرواشر تامین کند. عمل کنترل دمای محیط در سیستم پکیج یونیت توسط ترموستات ها انجام میگیرد که میتوانند در محیط و یا کانال برگشت هوا نصب شده و دستگاه را قطع و وصل و کنترل نمایند. روفتاپ پکیج همانند هواساز از سه کانال هوای رفت، هوای برگشت محیط و هوای تازه تشکیل شده است.
 
 
مشخصات روفتاپ پکیج: 
 
توانایی استفاده از آن  دستگاه های ایرواشر
 
کارکرد مستقل بعنوان دستگاه سرمایشی و گرمایشی
 
توانایی  نصب انواع PLC
 
توانایی کنترل آن  بوسیله ترموستات های اتاقی
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی:تهویه مطبوع . سیستم سرمایشی سالن تولید و بسته بندی .چیلر . سردخانه.پکیج یونیت .روف تاپ پکیج .آیس بانک .سردخانه لبنیات.سردخانه گوشت .سردخانه نگهداری میوه .درب سردخانه .کمپرسور سردخانه . بیتزر .دی وی ام . بوک . کوپلند،ساخت سردخانه،خرید سردخانه،چیلر