IceBank
مزایای آیس بانک

مزایای آیس بانک

آشنایی با برخی مزایای آیس بانک
۱۳۹۷/۰۶/۱۹

 
1- کاهش هزینه ها اولیه طراحی :
با استفاده از آیس بانک میتوانیم هزینه های اولیه اجرای پروژه را کاهش دهیم چون در طراحی های قدیمی ، ظرفیت کمپرسور و کندانسور و…. برای تامین پیک ظرفیت مورد نیاز طراحی می شود ، در حالی که زمانی که از ایس بانک در طراحی ها استفاده میشود ، طراحی ظرفیت کمپرسور وکندانسور بر حسب 50% تا 60% میزان پیک ظرفیت مورد نیاز انجام می گردد زیرا سیستم قادر به فعالیت 24 ساعته در طول شبانه روز و تولید و ذخیره برودت می باشد وبنابراین سرمای اضافه  مورد نیاز در طی روز جهت تامین پیک ظرفیت، از محل ذخیره شبانه قابل تامین می باشد در نتیجه در صورت استفاده از آیس بانک نیازی به کندانسور بزرگ نیست و تجهیزات کوچکتر قادر به پاسخگویی به نیاز ظرفیت خواهد بود. در سیستم هايی که از آیس بانک استفاده می کنند از آنجا که سیستم توسط آب سرد خروجی آیس بانک (نزدیک صفر درجه) که دارای دمای کمتری نسبت به آب سرد خروجی مبدل های شل اند تیوب و یا پیلت کولر می باشد ، تغذیه می گردد بنابراین اختلاف دمای موجود بین آب سرد و محیط مورد نظر سرمایش بیشتر شده و برای تامین یک میزان سرمای خاص نیاز به تامین آب سرد کمتری می باشد در نتیجه پمپ و لوله کشی لازم دارای قطر و ظرفیت کمتری خواهند بود. باتوجه به دمای پایین تر آب سرد خروجی از آیس بانک نسبت به آب سرد خروجی از سیستمهای رایج دارای مبدل شل اند تیوب و یا پلیت کولر و در نتیجه افزایش اختلاف دما نیاز به کویل های بزرگ نیست و کویل سرمایشی کوچکتر و فن کوچکتر پاسخگوی نیاز خواهد بود . استفاده از کمپرسور و کندانسور کوچکتر علاوه بر کاهش قطر لوله و شیر آلت، نیاز به سیم کشی ، کنترل فی مابین ، تجهیزات الکتریکی و تابلو برق کوچکتری دارد . در صورتی که برای تامین برق پشتیبان از ژنراتور استفاده می شود و در سیستم های دارای آيس بانک به علت استفاده از کمپرسور کوچکتر، برای تامین برق پشتیبان نیز به ژنراتور کوچکتری خواهد بود.
 
2- کاهش هزینه مصرف انرژی:
 
 استفاده از آیس بانک باعث کم شدن هزینه مصرف انرژی  می شود به علت اینکه  در سیستمهای شامل  آیس بانک ، سرما در کل طول شبانه روز تولید و ذخیره می شود،بنابراین در طول ساعتهای پیک مصرف برق، نیاز به مصرف زیاد جریان الکتریسیته نیست و بخش زیادی از سرما مورد نیاز از محل ذخیره شبانه تامین می شود و بنابراین در صورت استفاده از کنتور برق زماندار که هزینه برق مصرفی در طی ساعات پیک مصرف را با تعرفه بسیار بیشتر از ساعت نیمه شب محاسبه می کند، هزینه برق مصرف شده کاهش چشمگیری می یابد.
 
 
3- افزایش قابلیت اطمینان سیستم:
 
در سیستم های قدیمی برا ی تامین 100% پیک ظرفیت سرمای لازم سالیانه معمولا از دو کمپرسور که هر کدام  قادر به تامین 50% بار برودتی مورد تیاز می باشند استفاده می کنند تادر صورت ایجاد خلل و خرابی در یک کمپرسور ، کمپرسور دیگر قادر به تامین 50% برودت لازم باشد. اما در سیستم های دارای آیس بانک چنانچه سیستم دارای 2 کمپرسور باشد که هر یک 30% برودت مورد نیاز را تامین کنند و الباقی ، معادل 40% برودت لازم توسط آیس بانک تامین شود در صورت ایجاد خلل در یک کمپرسور ، سیستم قادر به تامین 70% سرمای لازم با استفاده از آیس بانک و یکی از دو کمپرسور می باشد. بر اساس اطلاعات هواشناسی ASHREA برای یک سیستم روتین تهویه مطبوع تامین 70% پیک سرمای مورد نیاز سالیانه سبب تامین نیاز برودتی مجموعه 85% زمان در طول سال می گردد. بنابراین  سیستم های دارای آیس بانک قابلیت اطمینان بسیار بیشتری دارند.
 
4- نیاز به نگهداری کمتر:
در سیستمهای دارای ایس بانک نیاز ما به تعمیر و نگهداری کاهش می یابد زیرا آیس بانک دارای قطعات متحرک و چرخنده بسیار کمتری نسبت به کمپرسور می باشد بنابراین استهلاک کمتری داشته و نیاز به تعمیر بسیار کمتری نسبت به کمپرسور دارد و در نتیجه با جایگزین کردن یکی از کمپرسور ها توسط آیس بانک حجم زیادی از تعمیر و نگهداری لازم کاهش می یابد.
 
5- حفظ محیط زیست :
تولید برق در شب به علت بازده بیشتر نیروگاههادر شب، بر اساس آمار های موجود، دارای حدود 30% آلودگی کمتر نسبت به تولید برق در ساعات روزمی باشد. بنابراین مصرف برق شبانه که توسط سیستمهای دارای آیس بانک اتفاق می افتد الودگی کمتری بر محیط زیست دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی :آیس باننک،خرید آیس بانک،مزایای آیس بانک،چراآیس بانک،سردخانه،خرید سردخانه