چیلرها
انواع چیلر

انواع چیلر

مقایسه انواع چیلر
۱۳۹۷/۰۷/۰۳

 
 
انواع چیلرها:
 
1.چیلر تراکمی
2. چیلر جذبی
 
تفاوت چیلرهای تراکمی وچیلرهای جذبی:
 
 در چيلرهای تراکمی از انرژی الکتريکی و در چيلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی جهت  ايجاد سرما استفاده میشود .
 
 
اصلی ترین مزايای چيلرهای جذبی به چیلرهای تراکمی :
 
1. صرفه جويی در مصرف انرژی الکتريکی :
 چيلرهای جذبی برای منبع اصلی از گازوئیل گرمای تلف شده یا گاز طبیعی استفاده میکنند و به همین دلیل مصرف آنها بسیار کم است .
 
2. صرفه جويی در هزينه برق :
 
در چيلرهای  جذبی به این علت که برق کمتری مصرف میکنند ، هزينه خدمات برقی هم  کاهش پیدا میکند. در بیشتر ساختمان ها نصب  کردن چيلرهای  جذبی باعث  آزاد شدن توان الکتريکی جهت مصارف ديگر می شود.
 
3. صرفه جويی در هزينه تجهيزات برق اضطراری :
در ساختمانهای بزرگ مثل مراکر درمانی و يا سالن های کامپيوتر که وجود سيستمهای برق اضطراری جهت پشتيبانی تجهیزات خنک کننده ضروری  هستند، استفاده از چيلر های جذبی باعث صرفه جويی زیادی در هزينه  تجهيزات خواهد شد.
 
4. صرفه جويی در هزينه اوليه ديگ ها :
بعضی از چيلرهای جذبی را میتوانیم در زمستان ها به عنوان هيتر مورد استفاده قرار دهیم و آب گرم لازم براي سيستم های گرمايشی را با دماهای تا حد 203 تأمين کنیم. 
 
5 بهبود راندمان ديگ ها در تابستان :
اماکنی مثل بيمارستان ها که در تمام طول سال براي سيستمهای استريل کننده ، اتوکلاوها و ساير تجهيزات به بخار احتياج دارند مجهز به ديگ های بخار بزرگی هستند که معمولا در تابستان با بار کمتری کار میکنند. نصب چيلرهای جذبی بخار در این موارد باعث افزايش بار و مصرف بخار در تابستان ها میشود  و در نتيجه کارکرد ديگ ها و راندمان آنها بهبود قابل توجهی خواهد يافت.
 
6. بازگشت سرمايه گذاری اوليه :
 
چيلرهای جذبی به علت نياز کمتر به برق در مقايسه با چيلرهای تراکمی ، هزينه های کارکردی را کم میکنند. اگر اختلاف قيمت يک چيلر جذبی و يک چيلر تراکمی هم ظرفيت را به عنوان ميزان سرمايه گذاری و صرفه جويی سالانه از محل کاهش يافتن هزينه های انرژی را به عنوان بازگشت سرمايه در نظر بگيريم ، می توان با قاطعيت گفت که بازگشت سرمايه گذاری صرف شده جهت نصب چيلرهای جذبی با شرايط بسيار خوبی صورت خواهد گرفت.
 
7. کم شدن  ارتعاشات :
ارتعاش و صداي ناشی از کارکرد چيلرهای جذبی به طور قابل توجهی کمتر از چيلرهای تراکمی است. منبع اصلی توليد کننده صدا و ارتعاش در چيلرهای تراکمی، کمپرسور است. چيلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهای کوچکی هستند که برای به گردش درآوردن مبرد و محلول ليتيم برمايد کاربرد دارند. ميزان صدا و ارتعاش اين پمپهای کوچک قابل صرف نظرکردن است.
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی:چیلر،خرید چیلر،خرید چیلر جذبی،خرید چیلر تراکمی،چیلر جذبی،چیلر تراکمی