برج خنک کننده - قسمت اول
برج خنک کننده چیست؟

برج خنک کننده چیست؟

انواع برج خنک کننده
۱۳۹۷/۱۱/۲۴

برج خنک‌کننده یک  نوع خاص از مبدل های حرارتی است در این وسیله گرمای آب بوسیله تماس مستقیم با هوا، به اتمسفر منتقل می‌شود آب خنک کننده‌ی مورد نیازبعد از انجام ماموریت به برج خنک‌کننده باز می‌گردد تا سرد شود.
پایه کار این سیستم انتقال گرما بر اساس اصول اولیه فرآیند تبخیر است. در این فرآیند مقدار زیادی  آب خنک می‌شود و جهت ورود دوباره به تجهیزات لازم استفاده میشود.  برج خنک‌کننده در صنایعی مانند نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و… بکار میرود. با توجه به شرایط آب‌ و هوایی محل تاسیسات صنعتی، انواع مختلفی از این سیستم استفاده میشود.قسمتی از برج خنک‌کننده با قطعاتی به نام پرکن مثل پوشال در کولر آبی پر می‌شود. آبی که قرار است خنک شود،‌ روی این پرکن‌ها اسپری می‌گردد. پرکن‌ها باعث افزایش سطح و زمان تماس بین هوا و آب می‌شوند.
 
انواع برج خنک کننده :
 
1.جریان متقاطع
2.جریان ناهم جهت
3.مکش طبیعی
4.مکش مکانیکی
5.مکش اجباری
6.برج خنک کننده خشک
7.برج خنک کننده خیس یا مدار باز
8.برج خنک کننده مدار بسته
 
در مقاله بعدی به تشریح معرفی خواهیم کرد..
 
 
 

کلمات کلیدی:برج خنک کننده،برج خنک کننده،تجهیزات سرمایشی،مکش مکانیکی،برج خنک کننده مدار بسته،برج خنک کننده مدار باز،برج خنک کننده جریان متقاطع