سردخانه
کاربرد سردخانه چیست؟

کاربرد سردخانه چیست؟

سردخانه ها چه جاهایی کاربرد دارند؟
۱۳۹۸/۰۹/۱۳

کاربرد سردخانه های صنعتی
دلایل استفاده از سردخانه : 
1. رشد سریع جمعیت و همینطورافزایش میزان مصرف موادغذائی 
2.اهمیت کاهش نرخ ضایعات محصولات کشاورزی وغذائی
3.افزایش قیمت تمام شده وکاهش منابع طبیعی
برای مثال براساس آمارمنتشره ضایعات کشاورزی درایران درحدود 30% ارزیابی شده است که بخش قابل توجهی ازاین ضایعات بواسطه عدم دسترسی مناسب کشاورزان به سردخانه های استاندارد می باشد.
 
باید در نظر داشت که درزنجیره فرآوری ، پخت و عرضه موادغذائی دررستوران ها ومراکز تهیه وتوزیع غذا ، اهمیت استفاده از سردخانه ها بیشتر مشخص می شود ونگهداری غیراصولی مواداولیه ویا غذای آماده مصرف درفضای باز ویا دردمای غیراستاندارد باعث بروزانواع مسمومیت های غذائی و یا حتی گاهی باعث خسارت های جبران ناپذیری می گردد.
بنابراین سردخانه ها نقش موثری درحفظ کیفی وکمی محصولات درصنایع مختلف ایفا می کنند.
 
کاربرد سردخانه های صنعتی :
 
 1.  صنایع شیمیائی : نگهداری مواد اولیه فراروکاهش نرخ تبخیرو تصعید مواد شیمیائی
 2.  صنایع پرورش ونگهداری وگل شاخه بریده : نگهداری وتیمارگل های شاخه بریده(افزایش طول عمر)،نگهداری
 3. صنایع داروئی : نگهداری مواد اولیه (حفظ کیفیت) ، نگهداری داروهای خاص (دردمای کنترل شده)
 4. صنایع مرتبط محصولات کشاورزی وباغداری : افزایش عمروحفظ کیفیت محصولات کشاورزی وباغی
 5. صنایع شیلات وآبزی پروری : فرآوری آبزیان و نگهداری
 6. کاربردهای بیمارستانی : نگهداری اجساد، نگهداری زباله و ضایعات عفونیکاربرد سردخانه های صنعتی
 
  7.  صنایع فرآوری محصولات پروتئینی : تولید سوسیس وکالباس
 
  8.  صنایع لبنی : فرآوری ماست و پنیر
 
 
 
 

کلمات کلیدی : سردخانه،سردخانه زیرصفر،سردخانه بالای صفر،سردخانه صنعتی،خرید سردخانه،طراحی سردخانه،فزوش سردخانه،سردخانه میوه،سردخانه گوشت،سردخانه موادغذایی