سردخانه چه اجزایی دارد؟
قطعات سردخانه

قطعات سردخانه

اجزای مهم و کاربردی سردخانه
۱۳۹۸/۱۱/۰۸

اجزای سردخانه
 
سردخانه شامل یکسری قطعات الکتریکی و دیگر قطعه های ضروری می باشد که دراین مطلب با آنها بطور مختصر آشنا می شویم.
 
قطعات سردخانه
 
1.کمپرسور که در واقع قلب سیستم در قطعات سردخانه است و  متراکم نمودن گاز و سیرکوله مبرد در سیستم را وظیفه دارد:
 
انواع کمپرسور سردخانه
کمپرسور تناوبی
کمپرسور پیستونی
کمپرسور خطی 
کمپرسور هرمتیک منیروپ 
 
2.کندانسور
 
کندانسور دو نوع آبی و هوایی دارد وظیفه کندانسور تبدیل مبرد از فاز بخار به مایع است ولی  فشار مبرد در کندانسور در ورودی و خروجی ثابت می باشد.
 
3.اواپراتور که گرمای محیط سردخانه را جذب کرده  و  به خارج(کندانسور)  منتقل میکند و از طرف دیگر سرما را  به محیط سردخانه منتقل میکند.این بخش به معنای تبخیر کننده فاز مبرد را از مایع به بخار تبدیل میکند.
 
آشنایی با  اجزای سردخانه
 
موتور فن ها در قطعات سردخانه وظیفه سیرکوله و جریان دادن هوا را در اواپراتور و کندانسور را بر عهده دارند و وظیفه آنها تبادل هوا و به جریان انداختن هوای داخل سردخانه و هوای انتقال گرما در کندانسور به محیط آزاد هست
و در انواع مکنده و دمنده مورد استفاده قرار می گیرد همچنین فیلتر درایر یک قطعه  بوده که در در سیستم که در مسیر خط مایع قرار می‌گیرد بعد از کندانسور نصب و وظیفه آن گرفتن رطوبت در محیط و همچنین ذرات موجود در سیکل بوده است
 
راهنما قطعات سردخانه
 
رسیور یک مخزن است که در آن مبرد به صورت مایع  دخیره میشود و در آن انباشته میگردد و در انتهای کندانسور تعبیه میشود زمانی  که مبرد از حالت بخار به مایع در کندانسور تبدیل شود در انتهای کندانسور درون ریسیور تجمع می یابد
خروجی رسیور باید به صورت مایع با فشار بالا باشد سیستمی که دارای رسیور است پتانسیل خروج مایع را همیشه دارد.
شیر دستی  در مسیر خط مایع قرار گرفته و زمانی که ما نیاز به تعمیر سردخانه و سرویس سردخانه داشته باشیم میتوانیم این شیر را مسدود کنیم و بعد از تعمیر و سرویس آن را باز کنیم.
 
اجزای تشکیل سردخانه
 
ساید گلاس شیشه رویت این قطعه در خط مایع بعد از فیلتر درایر نصب میشود و وظیفه آن نشان دادن و نمایش دادن آزمون میزان مبلغ در ختم آیه بوده و  وجود کف و یا رنگ و …. هر کدام نشانگر ایرادی در سیستم سردخانه است.
 
اکسپنشن والو یا شیر انبساط این قطعه در انتهای خط مایع و در ابتدای اواپراتور نصب می گردد و وظیفه آن شکستن فشار خط مایع و افت فشار شدید در فضای اوپراتور سردخانه می باشد زمانی که  مایه ورودی به اکسپنشن بعد از گذشتن از سوزن به صورت پودر و مخلوطی از مورد مایع و بخار تبدیل و به درون اواپراتور پاشیده خواهد شد
 
کنترل کننده فشار بالا و پایین گاز سردخانه ،  وظیفه کنترل کردن فشار بالا و پایین گاز سردخانه میباشد فشار بالا در گاز سردخانه می‌تواند ناشی از عدم کارکرد فن های کندانسور و همچنین کثیف شدن کندانسور(فین ها) و یا قرار دادن کندانسور در محیط نا مناسب (بسته) باشد و فشار پایین سردخانه نیز می‌توانند به دلیل نشتی گاز و یا پایین بودن دمای کندانسور (زمستان) فشار سیستم باشد و همچنین باید بدانید که در صورت بروز هر یک از این موارد های اند لو پرشر مدار فرمان برق سردخانه را قطع میکند.
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی : سردخانه،خرید سردخانه،فروش سردخانه،قیمت سردخانه،اجزای سردخانه،سردخانه چه اجزایی دارد؟سردخانه کتحرک،سردخانه ثابت