تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
سرمایش چیست؟
تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

سیستم های سرمایش و گرمایش را بیشتر بشناسیم.

سرمایش و گرمایش چه هستند؟ چه تفاوت هایی دارند؟

سرمایش به معنی  کم کردن دمای اجسام از دمای اولیه است که به 4 روش انجام میشود:

1. توسط انتقال حرارت خنک میکنند.

مانند نگه داری اجسام در آب خنک

2.توسط ذوب کردن اجسام آنها را خنک میکنند.

مانند خنک کردن ماهی توسط آب شدن یخهای کنار آن.

3.توسط تبخیر مایعات را خنک میکنند.

مانند آب پاشیدن در یک محیط گرم که باعث خنکد شدن هوای اطراف میشود.

4.با تصعید خنک میکنند.

خنک کردن بستنی با یخ خشک.

 

کولر گازی با روش سوم و توسط گازهای مبرد مثلا فریون 22 (R22) که راحت  از مایع به بخار تبدیل میشوند، هوای اتاق را سرد میکنند.

 سیستم های گرمایش و سرمایش:

نحوه عملکرد سیستم های گرمایشی و سرمایشی :

معمولا اکثر تجهیزات و سیستم های کنترل هوا به سه بخش اصلی تقسیم می شوند:

منبع:

منبع هوای گرم یا خنک، یک بخش برای توزیع هوا برای اتاق های مختلف 

ترموستات:

از این بخش برای  تنظیم سیستم استفاده میشود.

کوره :

این بخش یک منبع هوای گرم است یا هوای خنک مانند تبریدو تهویه مطبوع در خانه است. اغلب از سیستم های کنترل و توزیع مشابهی دارند استفاده می کنند.

در صورتی که خانه شما تهویه مطبوع مرکزی داشته باشد. در این صورت هوای خنک احتمالا بوسیله یک مجرای شبیه، جریان یافته تا گرم شود. این بخش مانند ترموستات مشابهی عمل میکند. اگر یکی از سیستم گرمایشی و یا سرمایشی بد کار کنند احتمال دارد یکی از بخش ها مشکل پیدا کرده باشد.

عملکرد سیستم ها :

در گرمایش وتهویه مطبوع همیشه گرما از جسم داغ به جسم سردتر میرود. به دلیل اینکه آب از سطح بالاتر به سطح پایین تر جریان می یابد. بخاری و یا بطور کی تجهیزات تولید کننده گرما، حرارات و گرما را به هوا منتقل  و فضا را گرمتر میکنند. ولی تهویه مطبوع گرما را حذف کرده و فضا را خنک تر میکند.

معمولا اکثر واحدهای گرمایشی و سرمایشی سوخت مصرف می کنند. تهویه های مطبوع با برق کار میکنند. بیشتر سیستم های گرمایشی خانه از گاز یا سوخت نفت استفاده می کنند. سیستم های دیگر از برق بهره می برند. پمپ گرمایی – واحد کنترل هوایی  از برق تغذیه میکنند. این دو، هر دو هوا را گرم و خنک می کنند. در تابستان گرما را از هوای درون خانه خارج کرده و در زمستان گرما را از بیرون خانه کشیده و از این گرما استفاده میکنند. در نتیجه هوای درون را گرم میکنند

زمانی که دیگ یا کوره فعال میشوند. انرژی خود را از سوخت دریافت میکنند. وقتی سوخت مصرف می شود، گرما تولید شده و با لوله ها یا سیم ها حرارت منتقل میشود. به کمک رادیاتور، پنل گرمایشی و دستگاه تعدیل کننده هوا به بیرون هدایت میشود. در سیستم های قدیمی از گرما استفاده میشد تا آب گرم  تولید شود. سپس خانه ها یا محیط ها گرم میشدند. در این سیستم ها از بویلر استفاده میشدف تا ذخیره سازی انجام شود. منبع آب را گرم میکرد و بعد می چرخید. گرما از طریق چرخش آب داغ درلوله های جداسازی شده در دیوار، سقف یا کف به محیط منتقل میشد.

زمانی که تهویه مطبوع روشن می شود، انرژی برق جهت سرد کردن گازی در سیم پیچ (کویل) بکار می رود. تا به حالت مایع دربیاید. هوای گرم در خانه شما با تماس با کویل سرمایشی خنک شده و این هوای خنک شده به اتاق های خانه شما از طریق مجاری انتقال می یابند و در موردی که تهویه هوا گرما خارج می کند.

 

سیستم های توزیع سرمایشی و گرمایشی:

وقتی که هوا در منیع سرما یا گرما سرد یا گرم شد باید به بخش های مختلف منزل منتقل شود. این فرآیند با نفوذ هوا، ثقلی یا سیستم های رادیانت انجام میشود. در زیر با آنها آشنا میشویم.

سیستم های رادیانت :

عملکرد سیستم های رادیانت با گرم کردن دیوار، کف یا سقف اتاق ها انجام می شود. در روش مرسوم با رادیاتورهای گرمایشی  که در اتاق هاست، این اشیا سپس هوا را در اتاق گرم می کنند. بعضی از سیستم ها از پنل های گرمایشی برقی بهره می برند، تا گرما تولید کنند. مثلا بخاری های دیوار ثقلی، این پنل ها معمولا در آب و هوای های گرم نصب می شوند یا جایی که برق نسبتا ارزان هستند. سیستم های رادیانت نمی توانند برای توزیع هوای سرد از تهویه مطبوع استفاده شوند.

رادیاتور ها و کانوکتورها، مرسوم ترین ابزار توزیع گرمای رادیانت در خانه های قدیمی تر هستند. از سیستم های گرمایشی آب داغ بهره می برند. این سیستم ها احتمال دارد.  به ثقل یا پمپ گردش وابسته باشند تا آب گرم شده از بویلر را به سمت رادیاتورها و کانوکتورها گردش دهند. سیستمی که از پمپ، یا گردش دهنده استفاده می کند، سیستم هیدرونیک است.

سیستم های گرمایشی رادیانت مدرن بیشتر در خانه های ساخته شده از فوندانسیون بتنی بکار میروند. شبکه ای از لوله های آب داغ در زیر سطح بتن قرار دارند. زمانی که بتن با لوله ها گرم می شود. هوایی که با سطح کف تماس دارد، را گرم می کند. لازم نیست خیلی داغ شود. کم کم هوا را در سرتاسر خانه گرم می کند.

سیستم های رادیانت خصوصا زمانی که آنها  به ثقل وابسته هستند. احتمال دارد که مشکل پیدا کنند. لوله هایی که جهت توزیع آب گرمایشی هستند. امکان دارند که با مواد ته نشین معدنی بسته شوند. بویلر که آب در منبع گرما را گرم کند. احتمال دارد موجب بدکار کردن شود. سیستم های آب داغ به ندرت در خانه های جدید نصب میشوند.

سیستم های نفوذ هوا:

سیستم توزیع هوا، گرمای تولید شده توسط کوره یا منبع خنک کننده تولید شده توسط تهویه مطبوع مرکزی را با فنی کار می کند که به آن بلوئر یا دمنده هم می گویند تا هوا را از طریق سیستم مجاری فلزی به اتاق های موجود در خانه شما نفوذ دهند. چون هوای گرم از کوره به اتاق جریان می یابد هوای سردتر در اتاق ها به طرف پایین از طریق مجموعه دیگری از مجاری به نام سیستم برگشت هوای سرد جریان می یابند تا کوره آن را مجدد گرم کند. این سیستم قابل تنظیم است و می تواند میزان جریان هوا را در خانه شما افزایش یا کاهش دهد. سیستم های تهویه مطبوع مرکزی از سیستم نفوذ هوای مشابهی استفاده می کنند که شامل بلوئری (دمنده) است تا برای توزیع هوا بین اتاق ها و جمع آوری هوای گرمتر و برگرداندن آن برای خنک سازی استفاده می شود.

 

مشکلات سیستم های نفوذ هوا معمولا شامل بدکار کردن بلوئر می باشد. بلوئر ممکن است صدا داشته باشد و یا باعث افزایش هزینه انرژی برق نسبت به هزینه سوخت کوره شود. اما چون از بلوئری استفاده می شود این سیستم هوای نفوذ، روشی موثر برای توزیع هوای گرم یا خنک در سرتاسر خانه است.

 

سیستم های ثقلی:

 سیستم های ثقلی مبتنی بر این اصل هستند که هوای داغ بالا می رود و هوای سرد پایین می آید. بنابراین از سیستم های ثقلی نمی شود برای توزیع هوای سرد از تهویه هوا استفاده کرد. در سیستم ثقلی، کوره نزدیک یا در زیر کف قرار گرفته است. هوای گرم شده از طریق مجاری به سمت بالا جریان می یابد. اگر کوره در کف اخانه قرار گرفته است دستگاه تعدیل گرما معمولا در قسمت بالای دیوارها قرار گرفته اند چون دستگاه تعدیل گرما یاید همیشه بالاتر از کوره باشد. هوای گرم شده به طرف سقف بالا حرکت می کند. همانطور که هوا سرد می شود نزول پیدا کرده و وارد مجاری بازگشت هوا می شود و به عقب جریان می یابد تا در کوره دوباره گرم شود.

سیستم توزیع گرمایشی بنیادی دیگر، سیستم رادیانت است. منبع گرما معمولا آب داغ است که توسط کوره گرم می شود و از طریق لوله های جاسازی شده در دیوار، کف یا سقف گردش می کند.

 

کنترل ها در سیستم های گرمایشی و سرمایشی:

ترموستات یک سوییچ حساس به گرما کنترلی است که دمای خانه شما را تنظیم می کند و به تغییرات در دمای هوا در جایی که قرار گرفته است واکنش نشان می دهد و کوره یا تهویه مطبوع را روشن یا خاموش می کند به آن میزانی که لازم است تا دما در آن سطح تنظیمی حفظ شود که به آن نقطه تنظیم هم می گویند. جز کلیدی ترموستات دو فلزی است که همانطور که دما در خانه افزایش یا کاهش می یابد آنها هم منقبض و منبسط می شوند.