تعمیر چیلر
عیب های چیلر را چگونه پیدا کنیم؟
تعمیر چیلر

زمانی که یک دستگاه چیلر معیوب میشود یا اختلال پیدا میکند.

 

عیب یابی چیلر

 

زمانی که یک دستگاه چیلر معیوب میشود یا اختلال پیدا میکند.  بهتر است عیوب چیلر را پیدا کنیم و سپس شروع به تعمیر نماییم.
جست و جو و پیدا کردن عیوب چیلر بسیار حساس و دقیق است. راه حل منطقی برای پیدا کردن عیوب چیلر، به این شکل است. ابتدا باید پارامترهای مختلف سیستم را بررسی کنیم. سپس مشکلات احتمالی را رفع کنیم. 
 
باید :
1.از کل به جزء عیب یابی توجه کنیم.
2.در مسیر منطقی پیش برویم.
3.به ارور های چیلر با دقت توجه کنیم.

باید گزینه های زیر بررسی شوند:

 

1- چرا کمپرسور چیلر روشن نمیشود؟

 
1.احتمال دارد سوئیچ متصل نیست.
2.شاید فیوز سوخته یا برداشته شده است.
3.احتمال دارد آورلد کمپرسور عمل کرده است.
4.ممکن است در سیم کشی قطعی وجود داشته باشد.
5.ممکن است در سیستم کنترل قطعی وجود داشته باشد.
6.احتمال دارد ترموستات به دلیل سرما قطع شده باشد.
7.ممکن است در سیم کنترل مشکلی پیش آمده باشد.
8.ممکن است سیم کشی دچار اشتباه یا خرابی شده باشد.

سفارش ساخت چیلر

2- کمپرسور چیلر روشن نمی شود اما در مدار کنترل حفاظت آلارم است.

 
1. احتمال دارد سیم کشی قطعی داشته یا حتی اشتباه اجرا شده باشد.
2.احتمال دارد که افت ولتاژ در مدار زیاد باشد.
3.احتمال دارد در خازن راه انداز عیبی وجود داشته باشد.
4.احتمال دارد که رله کنتاکت بسته و چسبیده باشد.
5. شاید موتور کمپرسور دچار اتصال کوتاه شده باشد.
6.احتمل دارد که مکانیسم داخلی کمپرسور قطع شده باشد.
7. احتمال دارد فشار روغن کم شده و سوئیچ را قطع کرده باشد.

 

3 – کمپرسور چیلر استارت می خورد اما بر روی  دور آرام تنظیم نمی شود.

1. احتمال دارد در سیم کشی اشتباه وجود داشته باشد. 
2. احتمل دارد افت ولتاژ بالا باشد.
3. شاید رله در حالت باز قرار گرفته است.
4. ممکن است خازن راه انداز خراب شده باشد.
5. احتمال دارد خازن خراب باشد یا ظرفیت آن کم شده باشد.
6. احتمال دارد که موتور کمپرسور دارای اتصال کوتاه یا قطعی شده باشد.
7. احتمال دارد که مکانیسم داخلی کمپرسوردچار خرابی یا قطعی شده باشد.

 

4 – کمپرسور استارت می خورد و کار می کند ولی آورلد عمل می کند.

 
1.ممکن است مقدار آمپر اضافی از مدار کنترل رد شده و باعث سوختن فیوز شده است.
2. احتمالا افت ولتاژ زیاد است.
3.حفاظت و آورلد قطع شده اند.
4. احتمال دارد که ایرادی  در خازن وجود داشته باشد.
5. ممکن است گازی که به کمپرسور برمیگردد داغ شده و باعث داغی کمپرسور شده باشد.
6. احتمال دارد که در موتور کمپرسور، یک مشکلی پیش آنده باشد.
7. احتمال دارد،  بلبرینگ یا  پیستون کمپرسور گریپاژ پیدا کرده باشد.

 

5 – کمپرسور چیلر استارت می خورد ولی زود خاموش می شود.

 
1.ممکن است که آورلندها قطع شده باشند.
2. احتمال دارد که ترموستات قطع شده باشد.
3.احتمال دارد که های پرشر مدار را قطع نموده باشد.
4.ممکن است گاز از بخش شیر برقییا شیر دهش  نشت کرده باشد.
5..احتمال دارد که در مدار گاز کم باشد.
6.احتمال دارد که در تجهیزات انبساط یک مشکل وجود داشته باشد.
7.ممکن است شیر انبساط  مشکل داشته باشد.

 

6. کمپرسور سعی میکند روشن شود اما توسط سوئیچ آورلد قطع می شود و بعد از مقداری استارت روشن می شود.

 
1.ممکن است ولتاژ خیلی پایین باشد.
2. احتمال دارد که رنج قطع و وصل ترموستات پائین تعیین شده باشد.
3.ممکن است که بالب ترموستاتدقیق در مکان خود محکم نشده باشد.
4.احتمال دارد که در لوله رله یک کنتاکت وجود داشته باشد.
5.ممکن است خازن ضعیف یا خراب باشد. 
6. در بخش درایر , صافی و  شیرآلات.. احتمال دارد گرفتگی وجود داشته باشد.
 

7 – کمپرسور چیلر روشن می شود ولی سریع توسط آورلد قطع می شود.

 

1.ممکن است که رله استارت چسبیده باشد.
2.احتمال دارد در خازن استارت یک نقص وجود داشته باشد.
3.ممکن است که افت ولتاژ بالا باشد.

 

 

8 – کمپرسور چیلر دائم کار می کند.

 
ظرفیت دستگاه پایین است.
فضای تهویه نسبت به دستگاه بزرگ است.
کویل اپراتور یخ زدگی دارد.
در سیستم مبرد نقص وجود دارد.
کندانسور کثیف است.
در سیستم مبرد گرفتگی وجود دارد.
کویل کندانسور کثیف است
فیلتر درایر گرفتگی یا کثیف است
چیلر در محیط خیلی گرم نصب شده است
هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر در فریون وجود دارد
شیر انبساط اواپراتور بسته یا خراب است 
 کمپرسور بدون راندمان کار می کند

 

 9 – خازن استارت باز یا اتصال کوتاه و یا سوخته

 
کنتاکت رله چسبیده است.
افت ولتاژ زیاد است یا عدم کار صحیح رله یا بار استارت  زیاد می باشد.
قطع و وصل سریع دستگاه
عدم کارکرد درست خازن 
 افرایش شدید ولتاژ

 

10 – رله استارت دارابی خرابی یا سوختگی است.

 
ولتاژ بسیار بالا یا پائین است.
عدم کار صحیح رله
اتصال کوتاه یا نقص در رله
معیوب بودن خازن راه انداز

 

11 – دمای فضا بسیار بالاست.

 
کارکرد کوتاه مدت دستگاه
گرفتگی در مدار گاز یا مایع
دمای تنظیم اتاق خیلی بالا انتخاب شده
شیر انبساط و یا اواپراتور کوچک می باشند.
سایز خط مبرد خیلی کوچک است
یونیت (دستگاه)کوچک انتخاب شده است.
هوا در اواپراتور خوب جریان ندارد.
یخ زدگی در کویل اواپراتور 
کافی نبودن ظرفیت کمپرسور 

 

12 – خط مکش یخ زده و یا عرق می کند.

 

مقدار مبرد از شیر انبساط زیادتر از نیاز عبور می کند.
شیر انبساط زیاد باز می شود (تنظیم نیست)
فن اواپراتور کار نمی کند.
گاز زیاد شارژ شده است.

 

 

13 – خط مایع یخ زده و یا عرق می کند

 
گرفتگی در فیلتر درایر
شیر خط مایع بسته یا گرفتگی دارد.(شیر رسیور بسته ۲ شده است)
لیک (نشت) در سولونوئید ولو

 

14 – یونیت صدا دارد

شل بودن قطعات 

لرزش لوله ها

لرزش فن و تسمه صدا

 خرابی بلبرینگ ها 

کمبود شارژ گاز 

 

15 – فشار خیلی بالاست

 
شارژ اضافی نمودن 
وجود هوا یاگاز غیر قابل تقطیر در سیستم 
کثیفی کندانسور
خرابی فن کندانسور
یونیت در جای خیلی گرم نصب شده
مشکل در جریان گردش آب در کندانسور
شیر اصلی آب بسته
گرفتگی در مدار مثل درایر و غیره 
 شیر دهش کمپرسور بسته است.

 

16 – اواپراتور یخ میزند و در موقع کار مشکل ایجاد می کند

 
 وجود رطوبت در مبرد
چسبندگی و بسته بودن شیر در مسیر 

 

17 – فشار خیلی پایین

 

کمبود گاز مبرد در سیستم
لیک در مدار 
یونیت در محل خیلی سرد نصب شده است
 آب کندانسور خیلی سرد است 

 

18 – خط مایع خیلی داغ

 اضافه شارژ گاز

وجود هوا یا گاز در سیستم

شیر انبساط خیلی بزرگ انتخاب شده

 فشار بالاست.