چند نوع سردخانه داریم ؟
سردخانه بالای صفری و زیرصفری چه تفاوت هایی دارند؟
چند نوع سردخانه داریم ؟

تفاوت سردخانه ها

چند نوع سردخانه داریم ؟

 
سردخانه  به دو نوع اصلی سردخانه زیرصفری و بالای صفری تقسیم می شوند
 

سردخانه زیرصفری و بالا صفری چه نفاوت هایی دارند؟

 کمپرسورهای سردخانه های زیر صفری  قدرت و ظرفیت پایین تری نسبت به بالا صفری دارند.

از جهتی اگر قدرت سیم پیچ هر دو کمپرسور را با یکدیگر برابر در نظر بگیریم ، کمپرسور زیر صفری، فشار پایین تری دارد و به همین دلیل 

 کمپرسورسردخانه زیرصفری  قطر سیلندر بزرگتری دارد و به همین و بنابراین جابجایی گاز بیشتری نسبت به کمپرسوربالاصفری خواهد داشت.
 
اگر بخواهیم قطر سیلندر و کورس پیستون دو کمپرسور را یکسان بدانیم همانطور که گفتیم چون فشار دیسچارج زیر صفری پایین تر است،
 
کمپرسور به سیم پیچ ضعیف تری نسبت به شرایط استفاده با کمپرسور بالا صفری نیاز خواهد داشت
 

 سردخانه بالای صفر چگونه ساخته میشود ؟

 
به سردخانه بالاصفری، سردخانه  کوتاه مدت یا بلند مدت هم می گویند. برای نگهداری سردخانه بالای صفر دمای ۱+ الی ۴+ درجه سانتیگراد نیاز داریم.
در سالاردخانه بالای صفر درجه برای نگهداری کوتاه مدت محصول تا دمایی بالاتر از نقطه اتجمادش سرد و نگهداری میشود.
این نوع دستگاه ، معمولا  با وارد نمودن تدریجی محصول و نیاز به تعویض سریع دارد. در انباره های تجاری ، سردخانه بالای صفری تهیه و نگهداری میشوند و مقدار زمان نگهداری محصول به شرایط ورود آن بستگی دارد.
 

چه محصولاتی میتوانیم در سردخانه بالای صفری نگه داری کنیم ؟

سبزیجات – میوه – صیفی جات – مواد لبنی – گل و گیاه – دارو و غیره...

 

سردخانه زیر صفر:

سردخانه زیر صفر را سردخانه انجماد  مینامند.

درنوع زیر صفر، محصولات منجمد شده و در دمای ما بین ۱۲- تا ۲۳- درجه سانتیگراد نگهداری میکنیم.

 

چه محصولاتی میتوانیم در سردخانه زیرصفری نگه داری کنیم؟

گوشت منجمد – مرغ منجمد – ماهی منجمد – سبزیجات منجمد – صیفی جات منجمد و … میباشد.

 

سردخانه زیرصفری و بالای صفری چه تفاوت هایی دارند ؟

در جو زیرصفر به علت بارگیری کمتر سیلندر در زمان مکش ، هنگام تراکم کمپرسور فشاری کمتری به آن وارد میشود به همین دلیل سیم پیچ کمپرسور ضعیف تر می باشد.

 
 قطر سوپاپ این دو کمپرسور نیر متفاوت است، کمپرسور زیرصفری ، سوپاپ ساکشن گشادتر و سوپاپ دیسچارج تنگ تری دارد.
 
و اگرچه از کمپرسور تولید شده برای شرایط زیرصفر، در شرایط بالای صفر استفاده کنیم ببه علت اینکه،  سیم پیچ این کمپرسور نسبت به کمپرسور بالای صفری
 
ضعیف تر می باشد  ، بعد از گذشت زملنی ،  کمپرسور خواهد سوخت.
 
و برعکس اگر کمپرسور تولید شده  برای شرایط بالای صفر در شرایط زیرصفر بکار رود به علت اینکه، سیم پیچ این کمپرسور نسبت به کمپرسور بالای صفری قویتر است 
 
سیم پیچ و کمپرسور بیش از حد گرم شده و اگر خنک نشود، کمپرسور می سوزد.
 
 اواپراتور سرد خانه زیر صفری و بالای صفری در طراحی ظاهر تفاوت زیادی ندارند و فقط در  فاصله بین فین های کویل اواپراتور تفاوت دارند.
 
 


محصولات مرتبط