مینی چیلر چیست ؟

مینی چیلر چگونه کار میکند ؟ مینی چیلر چه مزایایی دارد ؟ مینی چیلر چه معایبی دارد ؟