انواع مختلف چیلر برای مصارف صنعتی و تجاری

سیستم های چیلر برای کنترل دما و خنک سازی در چندین صنعت کاربرد دارند.