ویژگی های یک چیلر خوب کدام است؟

از کجا تشخیص بدهیم چیلر اصل و با کیفیت است؟