سیستم تهویه مطبوع چیست؟

چه سیستم تهویه ای برای محل کار یا منزل مناسب است؟