یخساز صنعتی چیست؟

یخساز صنعتی چیست؟ از یخ سازها برای تولید یخ جهت مصارف عمومی استفاده میشود