سردخانه بوران کاوه

کشت و صنعت احمدآباد

مهندسی ساختمان ارتش

پدافند هوایی جنوب غرب

بسته بندی ماهی باقرزاده

پارس درب یاسوج

سردخانه زاگرس مهاباد

ارگ اکسید تبریز

شرکت سه نان

بستنی نعمت

بستنی طوفان

کشتارگاه صنعتی زاگرس

سردخانه میلاد دماوند

سردخانه اسلامی

چاپ اختر شمال

چاپ نقش الماس

چاپ و بسته بندی داروپات شرق

هرات کولا افغانستان

آویسن فارما افغانستان

آویسن فارما افغانستان

شیمی دارویی داروپخش

تولید مواد اولیه داروپخش

آرمان لبن ورنکش

رادین پروتیین

سلامت پروتیین شوکا

صنایع میهن گوشت میاندوآب

شرکت دریا خاویار تالش

صنایع غذایی کامبیز

شرکت همبرگر مام