تونل انجماد
upload/products/file_20201026_1122_32851.jpg

تونل های انجماد بیشتر در صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی استفاده می گردد.

تونل انجمادهای انجماد فریونی و آمونیاکی:

تونل های انجماد بیشتر در صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی استفاده می گردد.

تونل های انجماد شرکت کوهسار بنیس  با آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از کمپرسورهای دو مرحل ای BITZER،DWM،SABROE، GEA و بهترین کندانسور و اواپراتورهای ایرانی،کنترلرهای اروپایی مبردهای جدید محافظ لایه ازن (R404a) جهت ایجاد دمای 40- درجه سانتیگراد ساخته می شوند.