آیس بانک
upload/products/file_20201026_0911_94901.jpg

صنایع برودتی کوهسار بنیس طراحی،تولید و اجرای پروژه های مربوط به آیس بانک را در صنایع مختلف انجام میدهد.

آیس بانک:

صنایع برودتی کوهسار بنیس طراحی،تولید و اجرای پروژه های مربوط به آیس بانک را در صنایع مختلف  که نیاز به آب سرد فراوان با مصرف بهینه انرژی را دارند به عهده داشته است.آیس بانک در صنایع غذایی،لبنی،دارویی،شیمیایی و پلیمری کاریرد دارد.آیس بانک بسته به نوع مصرف و میزان مصرف در ظرفیت های مختلف قابل ساخت می باشد.

  • در تولید آیس بانک به جای لوله مسی که معمولا مورد استفاده می باشد از لوله استیل نیز استفاده نمود
  • دمای آب در آیس بانک بین 0 تا 1- درجه سانتیگراد و حتی پایین تر بسته به سفارش مشتری خواهد بود   

کوئل آیس بانک

نمونه کوئل آیس بانک