چیلر پرتابل
upload/products/file_20201019_1505_43321.jpg

آب سرد و در دسترس در صنایع مختلف به خصوص در تولید مواد اولیه چاپ ،بسته بندی،پلاستیک و صنایع دارویی کاربرد فراوانی دارد.

چیلر

چیلرپرتابل

آب سرد و در دسترس در صنایع مختلف به خصوص در تولید مواد اولیه چاپ ،بسته بندی،پلاستیک و صنایع دارویی کاربرد فراوانی دارد.چیلرهای پرتابل امکان دسترسی به آب سرد را فراهم می آورند.در شرکت کوهسار بنیس در این چیلرها در ظرفیت مختلف تولید شده و به آسانی حمل می شوند.جهت برودت مناسب در این نوع چیلرها از کمپرسور های BITZER ،CAREIR،DWM  ویا کمپرسور های هرمتیک MAINEUROUPE  همراه با کویل های فوق العاده دقیق و کارآمد استفاده می شود.