چیلر با کندانسور آبی زیر صفری
upload/products/file_20201019_1221_17521.jpg

دستگاه مکانیکی میباشد که جهت تسهیل در تبادل گرما از آب به مبرد در یک سیستم بکار میرود

چیلر

چیلر آبی

 

چیلر آبی، شامل یک سیکل تبریدی و سیال مبرد می باشد. سیال مبرد، یک نوع  سیال است که  ظرفیت بالای گرمایی دارد. در طی سیکل تبرید، به صورت پیاپی تغییر فاز پیدا میکند. در تولید و طراحی چیلرها به کمک ترمودینامیک و انتقال حرارت، تغییر فاز جهت سرمایش و گرمایش محیط های مختلف بکار میرود.
 
بخش ابتدایی در سیکل تبریدی چیلر آبی ، کمپرسور است. سیال مبرد بعد از عبور از کمپرسور، فشرده شده و دمای آن بالا می‌رود. این گاز بعد از متراکم شدن به بخش کندانسور ارسال میشود.، عمل میعان بر روی سیال انجام میشود. گاز متراکم ،مایع میشود.  این سیال بعد از عبور از کندانسور چیلر از یک شیر انبساطی گذر می کند.
 
بنابراین  فشار سیال کاهش پیدا میکند و تبخیر میشود. در حین تبخیر، سیال وارد بخش اواپراتور می شود و دمای آن افزایش میابد. باقی مانده سیال مایع در خط لوله به گاز تبدیل می شود. سپس به کمپرسور وارد می شود. خروجی بخش اواپراتور، نقطۀ ورود مجدد سیال به کمپرسور است. با تکرار پیاپی این سیکل تبریدی، عمل خنک سازی در چیلر انجام میشود.

این نوع چیلر در عملیات شیمیایی مانند داروسازی،دستگاه های بستنی و...کاربرد دارد.

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید