خط تولید لبنیات
upload/products/file_20201019_0835_33581.jpg

طراحی و اجرای خط تولید لبنیات

خط تولید لبنیات

سیستم و خط تولید محصولات و فراورده های لبنی پاستوریزه یک مجموعه بهم پیوسته از ماشین آلات است .این امکانات طبق برنامه تولید،شرایط فرایند کنترل و دریافت شیرخام ، استانداردسازی، پروسس و در نهایت بسته بندی انواع محصولات را به وجود می آورند.

اگر بخواهیم به این مهم دست یابیم باید همه ضوابط تولید را رعایت کنیم. طراحی و ساخت کارخانه لبینات پاستوریزه یکپارچه ، باید براساس استاندارها انجام شود.

اتصالات در طراحی خط تولید از قبیل زانوها، لوله ها ، شیرها و.. به نحوی هستند تا از کاویتاسیون  جریان محصول پیشگیری شود. خط تولید لبنیات مجهز به سیستم CIP است. هدف ما رسیدن به یک محصول بهینه و مفید است.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید