یونیت سردخانه
upload/products/file_20210601_0926_90721.jpeg

یونیت سردخانه چیست؟  کندانسور، کمپرسور و سایر لوازم کنترلی که روی شاسی سوار می شوند را یونیت می گویند.

 

یونیت سردخانه چیست؟

 کندانسور، کمپرسور و سایر لوازم کنترلی که روی شاسی سوار می شوند را یونیت می گویند.کندانسور یونیت سردخانه ، کندانسوری است که در یونیت کندانس قرار می گیرد. اواپراتور نیز در داخل اتاق سردخانه تعبیه میشود.

 

انواع کندانسورهای سردخانه:

 با توجه به نوع دفع حرارتی که شامل  سه دسته کندانسور تبخیری Evaporative Condenser، کندانسور هوایی Air Cooled Condenser و کندانسور هوایی Air Cooled Condenser می باشد.

 

ساختار یونیت سردخانه:

یونیت سردخانه یک دستگاه است که از اجزایی مانند کمپرسور، فن، کویل کندانسور، مدار کنترل الکتریکی و شامل اجزای کوچکتری مثل، سوپاپ معکوس کننده سیکل میشود. سیال مبرد در بین اجزای این دستگاه جریان پیدا می کند. مسیر اولی که مبرد مسیر خود را در این دستگاه شروع می کند، کمپرسور است. این واحد، مبرد را که در فاز گازی است متراکم میکند سپس آنرا به بخش بعدی منتقل میکند.

 

یونیت سردخانه:

کندانسور شامل  یک فن و کویل می باشد. مبرد در این بخش جریان میابد. فن ، کمک میکند،گرمای خود را از دست بدهد.سپس به حالت مایع تغییر شکل میدهد. نام این بخش برمیگردد به وظیفه ای که انجام میدهد. این قطعه کار چگالش یعنی تغییر فاز از گاز به مایع را انجام میدهد.  کندانس هم به معنی چگالیده شدن مبرد است.

یونیت سردخانه

قطعات یونیت سردخانه :

1.قطع کننده های جریان فشار پایین و بالا

2.سایت گلاس
 
3.کمپرسورهای اسکرو و اسکرال
 
4. کندانسور لوله مسی
 
5.مجهز به فن های سانتریفیوژ کم صدا
 
6.کندانسور لوله مسی فین دار
 
7.سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند PLC
 
8.فیلتر درایر
 
 
 
قیمت یونیت سردخانه
 
نمونه ای از  یونیت سردخانه تولید کوهسار بنیس