یونیت سردخانه

یونیت سردخانه چیست؟  کندانسور، کمپرسور و سایر لوازم کنترلی که روی شاسی سوار می شوند را یونیت می گویند.