ساندویچ پانل

ساندویچ پانل بر سه نوع دیواری،سردخانه ای و سقفی ست و معمولا ساختاری ترکیبی دارد. در این وسیله یک لایه نرم میان دو لایه خارجی قرار می گیرد.