یخساز قالبی

این نوع یخساز در دو نوع پرتابل و کارخانه یخ ثابت اجرا می گردد.