یخساز پولکی

این دستگاه ها در قابلیت های مختلف از 500 کیلو گرم تا 50 تن بسته به نیاز مشتری طراحی و ساخته می شوند