تونل انجماد سریع
upload/products/file_20201019_1440_69431.jpg

انواع تونل انجماد و تونل خنک کننده اسپیرال

 

تونل انجماد

 

تونل انجماد اسپیرال :

 
تونل انجماد، IQF، سردخانه زیر صفر کمک میکند که مواد غذایی را بتوانیم در مدت زمان طولانی تری نگهداری کنیم .شرایط نگهداری هر محصول با انواع دیگر فرق میکند. هدف از نگهداری محصول، حفظ طراوت ،طعم، ایمنی سلامت و کیفیت ظاهری و خواص مغذی آن می باشد.
 
برای بعضی از محصولات خاص باید به کمک روش های خاصی، فرآیندهای شیمیایی و متابولیکی را تا می توانیم عقب بیاندازیم. در ایران تونل های انجماد ترکیبی و خط های IQF بیشتر از انواع دیگر کاربرد دارند.

 

کاربرد تونل انجماد اسپیرال: 

 گوشت قرمز  پاته گوشت، قطعات گوشت، میت بال، همبرگر خام و محصولات مشابه

سردخانه - صنایع فرآوری محصولات پروتئینی​


انواع طیور امانند:  قطعات مرغ و جوجه، پاته و فیله مرغ، مرغ سوخاری و محصولات مشابه