چیلر تراکمی هوا خنک
چیلر تراکمی هوا خنک چیست؟
چیلر تراکمی هوا خنک

چیلر یک سیستم است که جهت تامین سرمایش لازم محیط کاربرد دارد.چیلر تراکمی چهار قطعه اصلی بنام های کمپرسور کندانسور شیر انبساط و اواپراتور دارد.

چگونگی کار چیلر تراکمی هوا خنک ؟

چیلر یک سیستم است که جهت تامین سرمایش لازم محیط کاربرد دارد.چیلر تراکمی چهار قطعه اصلی بنام های کمپرسور کندانسور شیر انبساط و اواپراتور دارد. وظیفه کمپرسور افزایش فشارمبرد می باشد.این قطعه، اندازه دمای کندانس را بالا می برد.اما مجدد در شیر انبساط فشار کاهش پیدا میکند. به همین علت دما فورا کاهش میابد. دمای اب مبرد، بخار گرم میشود، و وارد اواپراتورمی گردد.چیلرتراکمی سه مدار لوله کشی دارد.مدار اول، گرما را میگیرد. سپس توسط، چرخش آب پمپ گرما را از هواسازها و فن کویل ها عبور میدهد. زمانی که آب به چیلر وارد شد،دمای آن کم میشود.

 چیلر تراکمی به دو دسته هوا خنک، آب خنک تقسیم میشود. چیلر تراکمی هواخنک، چیلری ست که کندانسور آن با هوا خنک میشود. این نوع چیار، دارای کندانسور شل اند تیوپ می باشد. همراه با برج خنک کننده، بکار میرود. کندانسور هوایی به همراه کویل فین خورده به همراه فن است.
 

مقایسه چیلر تراکمی هوا خنک و آب خنک :

چیلر تراکمی آب خنک سه مدار آبی دارد. اولین مدار آبی ، شامل آب خنک کننده فن کویل ها و هواساز ها است. آب به پمپ وارد شده و حرارت را منتقل میکند. سپس آب وارد چیلر می شود وگرمای آن توسط اواپراتورگرفته می شود.

مداربعدی ، مدار سیکل است.مبرد تبخیر و گرمای خود را در کندانسور از دست میدهد. این گرما توسط، پمپ گردش آب و برج خنک کننده دفع میشود. در چیلر هوایی،مثل چیلر آب خنک، گرمای ساختمان توسط مدار سوم به وجود نمیاید. بلکه توسط کندانسورهای هوایی گرما  ساختمان را با فن کویل ها و هواساز ها از محیط می گیرد.چیلر توسط سیکل تبرید خود، گرما را از دست می دهد.
 
در چیلر تراکمی هوا خنک، دفع گرما به وسیله فن های و کویل انجام میشود. به همین علت، مدار سوم لوله کشی که همان، برج خنک کننده و پمپ و مدار لوله کشی است حذف میشود. بنابراین، هزینه های نگهداری و اجرای پروژه کاهش میابد.
 در چیلرآب خنک،به علت خرید برج خنک کننده و لوله کشی و پمپ های برج خنک کننده کمتر می شود.هزینه تعمیر و نگهداری آن پایین است. اما هزینه اولیه تامین آن بسیار بالاتر است.محل قرار گیری چیلر باید در یک فضای باز و محیط بیرون باشد. چیلر باید درفضای مناسب سرویس و با فاصله از دیوارباشد.

چیلر تراکمی هوا خنک :

این نوع چیلر،تنها برای تولید برودت و ارسال گرمای محیط به بیرون مناسب می باشند. چیلر هوایی توسط پمپ به آب ساختمان متصل می شود.لوله کشی داخلی به کمک ترمینال و زون بندی داخلی به تهویه مطبوع وصل میشود. سپس با گردش اب سرد چیلر به داخل زون،  گرما از محیط خارج میشود.

چیلرهواخنک به علت ساختار ساده تر و هزینه پایین اجرا و تعمیرات، از محبوب ترین چیلرها در دنیا می باشد.مینی چیلر یکی از انواع پرمزیت ترین چیلرهای هوایی می باشد.زیرا به علت داشتن کندانسور و بی نیاز از برج خنک کننده در ظرفیت ۵ تا ۲۰ تن ساخته میشود.این نوع چیلر کاربرد زیادی دارد.

مزایا و معایب چیلر هواخنک:

یک بخش مهم در چیلر تراکمی هوایی، کندانسور است. کندانسورها در چیلر تراکمی، هوا را توسط فن دریافت میکنند.میزان ظرفیت کمپرسور در چیلرتراکمی، به دمای کندانس مبرد بستگی دارد اختلاف دمای میانگین در کندانسور تاثیرگذار است.

بعد از اینکه هوا به داخل فین کویل کندانسور چیلر هواخنک وارد میشود، دمای هوا افزایش میابد مقدار هوا دهی و طراحی این مقدار فرق میکند. به هر میزان که، دمای کندانس چیلر تراکمی بالاتر برود، ظرفیت چیلرکمتر میشود. 

سفارش ساخت چیلرهواخنک

عملکرد کمپرسور چیلر تراکمی هوا خنک در دمای کنداس ۵۵°C:

 عملکرد کمپرسور در دو دمای کندانس متقاوت،تفاوت دارد.عملکرد کمپرسور چیلر تراکمی هوا خنک در دمای کندانس ۴۸°C ظرفیت آن در حدود ۲۰۸٫۷KW است. ولی عملکرد کمپرسور چیلر تراکمی هوا خنک در دمای کنداس ۵۵°C در حدود ۱۸۵٫۸ KW می باشد. پس نتیجه میگیریم که اختلاف دمای کندانسور یک امر بسیار مهم در عملکرد چیلر تراکمی هوا خنک می باشد. این موضوع به موقعیت جغرافیایی و دمای هوا بستگی دارد.مصرف در چیلر تراکمی هوایی، در برابر چیلر تراکمی آبی، بسیار بالاتر است.هزینه برق مصرفی چیلر هوایی از چیلر آبی کمتراست.

 در چیلر تراکمی هوا خنک به علت، کارکرد در فشار و دمای کندانس بالا، استهلاک بیشتری در کمپرسور وجود دارد. بنابراین با توجه به مصرف برق بالاتر، باید دارای سیم پیچ قوی تری و قدرت موتور بالاتر نسبت به حجم جابجایی یکسان را دارا باشند. در غیر این صورت باعث سوختن کمپرسور می گردد. اگر، دمای دیس شارژ از دمای مجاز بالاتر باشد، باید تزریق مایع به سیم پیچ کمپرسور صورت گیرد.به همین علت، کنترل دمای دیس شارژ و فشار دیس شارژ در چیلر تراکمی هوایی اهمیت دارد.سوختن کمپرسور در چیلر کندانسور هوایی بیشتر از چیلر تراکمی کندانسور آبی است.

اصلی ترین مزیت چیلر تراکمی هوا خنک نسبت به چیلر تراکمی آب خنک نداشتن هزینه های تعمیرات کندانسور آبی می باشد. از طرفی هزینه ای سرویس برج خنک کننده مانند فن، کاهنده دور، یاتاقان و پکینگ ها که باید هر دو سال سرویس شود. هر 5 سال یکبار تعویض شود.

هزینه اسید شویی چیلر و باز نمودن درب کندانسورها و تمیز نمودن لوله های کندانسوراست. در چیلرهای تراکمی صنعتی یکی از مهمترین ارکان آن کنترل فشار کندانسور می باشد. در چیلر اب خنک باید برج خنک کننده باید توسط هیتر جهت کنترل یخ زدگی کنترل میشود. جهت کنترل میزان سختی آب  باید عملیات زیرآب زنی صورت گیرد.آب سخت از مدار خارج شود. اگر سختی اب کندانسور افزایش یابد، موجب افزایش رسوب گذاری و کاهش ضریب انتقال حرارت و افزایش فشار دیسشارژ میشود. اگراسید شویی چیلر به روش مناسب انجام نشود.باعث مسدود شدن لوله های کندانسور آبی و کاهش ظرفت چیلر میشود.

اجزای چیلر هوایی :

چیلر ترکمی هوا خنک دارای سیکل تبرید بوده و جذب گرما از مدار آب چیلر در اواپراتور و دفع گرما نیز از سمت کندانسور میشود.

1.کندانسور

2.کمپرسور

3.اکسپنشن ولو
 
4.شماتیک چیلر تراکمی هوایی
تولید کننده چیلر

اواپراتور چیلر تراکمی هوا خنک:

اواپراتور یعنی تبخیر کننده جهت گرفتن گرما از آب چیلد واتر که سه دسته دارد: انبساط مستقیم ، صفحه پلیت و فلودد

در چیلر تراکمی سایز بزرگ جهت کمپرسورهای اسکرو و سیلندر پیستونی از اواپراتورهای شل و تیوب استفاده می گردد. اواپراتورهای انبساط مستقیم  از نمونه متداول در چیلرهای تراکمی هستند. این اواپراتورها در انواع ظرفیت های متوسط با طراحی ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

 
در سیکل کارکرد این اواپراتورها مبرد در تیوب ها در جریان است. آب خنک شونده در شل اواپراتور در جریان می باشد. اواپراتورهای صفحه پلیتی جهت چیلرهای تراکمی از نوع بریزینگ است. در ظرفیت های کمتر از ۸۰ تن تبرید مورد استفاده بکار میرود. در ظرفیت های بزرگتر نیز از اواپراتورهای flooded استفاده میشود. در این اواپراتورها، آب در تیوب ها در جریان است. مبرد در درون شل تبخیر می شود.

کمپرسور های چیلر هوا خنک :

در این نوع چیلر از کمپرسورهای اسکرال و سیلندر پیستونی و اسکرو استفاده میشود. برای ظرفیت کوچک  کمپرسورهای اسکرال بکار می رود. برای ظرفیت های متوسط از کمپرسورهای سیلندر پیستونی استفاده میشود. در چیلرهای ظرفیت بالا از کمپرسورهای اسکرو استفاده میکنند.