شیرسردکن چیست ؟

چند نوع شیرسردکن وجود دارد؟ شیرسرد کن تنوع زیادی دارد و از آن در دامداری ها و دامپروری ها، ایستگاه های جمع آوری ها ، فروشگاه ها ، لبنیاتی ها و محل عرضه شیر خام و غیر پاستریزه بسیار استفاده می شود.