سردخانه پرتابل

مشخصات فنی سردخانه های پرتابل کوهسار بنیس: شاسی تیرآهن یا ناودانی بسته به حجم و ابعاد دستگاه که پس از جوشکاری با رنگ اپوکسی یا روغنی پوشش داده می شود.