چیلر تراکمی هوا خنک چیست؟

چیلر یک سیستم است که جهت تامین سرمایش لازم محیط کاربرد دارد.چیلر تراکمی چهار قطعه اصلی بنام های کمپرسور کندانسور شیر انبساط و اواپراتور دارد.